Skip to main content

چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان

Item Preview

texts
چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان


SHOW MORE

تـذکـر:


«چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان» نوشته‌ی ارزشمندی است که به وسیله «سازمان رهاییبخش خلقهای افغانستان» (سرخا) بخاطر ارتقای سطح آگاهی و درک درست از حیله و نیرنگ کشورهای سرمایه داری در ضربه زدن بر بورژوازی ملی تدوین گردیده است. این رفقا نوشته حاضر را ٣٤ سال قبل از امروز در جدی ١٣٥٧ تحت شرایط دشواری به جنبش کمونیستی کشور تقدیم نمودند.

«سرخا» از سازمان های انقلابی و پیشرو کشور ما بود که رزمندگان دلیر و رشیدی را در دامانش پرورش داد. این سازمان در مقابل روزیونیزم روسی و نوکران خلقی و پرچی‌اش مبارزه آشتی‌ناپذیر و جدی‌ای را به پیش برد. متاسفانه در اثر ضربات پیهم رژیم پوشالی روس بر هسته رهبری این سازمان و دستگیری و اعدام رهبرانش، امروز این سازمان وجود محسوس خارجی ندارد اما اسناد باقی مانده از آن می‌توانند در بلند بردن آگاهی نسل جوان کمونیست های انقلابی نقش بسزایی بازی نمایند.

«انتشارات محسن» با دیجتال سازی و پخش این جزوه آرزو می‌برد که نقشی در آگاهی دهی رفقای جوان ادا نموده باشد.

متاسفانه صفحات ١٣، ٣٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٢١، ١٢٢، ١٤٢و ١٤٣ در متنی که ما در اختیار داشتیم موجود نبودند. اگر دوستانی این جزوه را نزد شان دارند، خیلی ممنون خواهیم بود که با ارسال اسکن شده صفحات متذکره در تکمیل این سند مهم ما را یاری دهند.

انتشارات محسن

جدی ١٣٩١

Publisher انتشارات محسن
Language Persian
Collection opensource

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts
eye 195
favorite 0
comment 0
Community Texts
by انتشارات محسن
texts
eye 959
favorite 2
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by انتشارات محسن
texts
eye 329
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 432
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 185
favorite 0
comment 0
Community Texts
by میر غلام محمد غبار
texts
eye 1,803
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 1,025
favorite 1
comment 0
Community Texts
by mohammed sidqi
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 2,607
favorite 2
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )